Làm rõ việc rau VietGAP “rởm” vào siêu thị

23-09-2022
17:56
baohungyen.vn  • 
Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản lưu ý kết hợp kiểm tra nguồn...
17:35
vneconomy.vn  • 
Cục Trồng trọt đề nghị rà soát lại hồ sơ và hoạt động chứng nhận các cơ...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google