Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022 ở Hải Phòng chỉ phát vé mời và giấy mời

10-08-2022
17:29
thanhnien.vn  • 
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2022 sẽ được ban tổ chức quản lý bằng...
17:03
kienthuc.net.vn  • 
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay có nhiều nét mới, sẽ có khu giết mổ tập trung...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google