Long An: Cứu sống nam thanh niên nhảy cầu Tân An tự tử

07-04-2022
19:22
plo.vn  • 
Một nam thanh niên bất ngờ trèo qua lan can cầu Tân An rồi nhảy xuống sông Vàm Cỏ...
18:47
baolongan.vn  • 
Nam thanh niên bất ngờ trèo qua lan can cầu Tân An đứng một lúc rồi nhảy xuống sông...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google