Máy bay huấn luyện tại Chu Lai gặp tai nạn

14-01-2022
20:43
www.24h.com.vn  • 
Bay huấn luyện gặp tai nạn khi hạ cánh, máy bay bị hư hỏng; Lê Chí Thành bị xử...
20:30
kienthuc.net.vn  • 
Khi thực hiện thao tác hạ cánh trong bài bay đơn, một học viên phi công tại Chu Lai...
19:50
www.yan.vn  • 
Trong quá trình hạ cánh, phi công tập sự thực hiện chuyến bay huấn luyện của trường...
Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google