Mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

06-08-2022
14:58
(GLO)- Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 232/TB-VPCP thông báo kết luận của...
14:56
Ban Chỉ đạo ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bộ TN&MT trong thời gian ngắn...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google