Nâng cao năng lực cho Đội Công binh số 1 tham gia gìn giữ hòa bình

25-11-2021
17:20
baohaiduong.vn  • 
Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức khai mạc huấn luyện thực hành tổng hợp...
16:43
tuoitre.vn  • 
TTO - 203 thành viên đội Công binh số 1 đang tham gia huấn luyện thực hành tổng hợp...
Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google