Năng lực cứu nạn, cứu hộ được nâng cao

2 tin mới

23-06-2022
19:19
ANTD.VN - Để nâng cao ý thức, kỹ năng với người dân cũng như tăng cường các biện...
19:11
Sau 5 năm triển khai Nghị định 83 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google