Nga có thể dùng Bitcoin để chống lệnh trừng phạt

20-11-2023
17:57
Các công ty của Nga có thể dùng Bitcoin (BTC) làm công cụ chống lại lệnh trừng phạt...
17:57
Số tiền điện tử mà người dân Nga đang nắm giữ có giá trị hàng chục tỷ USD,...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google