Ngày 9/6: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

09-06-2023
07:29
Sáng 9/6, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai...
07:29
kienthuc.net.vn  • 
Ngày 9/6, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật...
07:03
baoquocte.vn  • 
Ngày 9/6, Quốc hội nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google