Nghệ An công bố cấp độ dịch, mở lại các hoạt động vui chơi, giải trí

22-10-2021
14:29
Tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Hậu Giang phân loại cấp độ dịch tại xã, phường để...
13:50
tienphong.vn  • 
Nghệ An công bố cấp độ dịch COVID-19 của tỉnh là cấp 2 - mức nguy cơ trung bình,...
Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google