Nghiên cứu việc cho phép xe cá nhân dưới 9 chỗ tự động giãn chu kỳ đăng kiểm

04-05-2023
09:10
kienthuc.net.vn  • 
Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu cơ chế cho phép xe cá nhân dưới 9 chỗ ngồi...
08:54
congan.com.vn  • 
(CAO) Theo phương án đề xuất, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ xây dựng phần mềm để...
08:47
Theo tính toán từ Cục Đăng kiểm sẽ phải cần ít nhất 6 tháng để kiểm định...
08:12
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết cần ít nhất 6 tháng để kiểm định hết khoảng...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google