Người dùng iPhone có thể xem ảnh từ iCloud Photos ở máy tính chạy Windows 11

1 chủ đề liên quan

11-11-2022
07:46
thanhnien.vn  • 
Nếu sử dụng iPhone và máy tính Windows, việc đồng bộ hóa ảnh sẽ trở nên dễ...
07:20
netbiz.vtc.vn  • 
Microsoft cho biết đã bắt đầu cho phép người dùng truy cập iCloud Photos ngay trong trình...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google