Những loại ô tô sắp được kéo dài chu kỳ kiểm định

19-03-2023
09:07
tienphong.vn  • 
Trong dự thảo sửa đổi bổ sung Thông tư 16/2021 mới nhất, Cục Đăng kiểm Việt...
09:02
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 16 có nhiều điểm mới, trong đó ngoài miễn...
08:41
Nếu dự thảo Thông tư mới về kéo dài chu kỳ kiểm định xe ôtô được ban hành,...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google