NovaGroup chuyển giao Đề án quy hoạch Khu kinh tế Vĩnh Xương cho tỉnh An Giang

27-10-2022
09:00
tuoitre.vn  • 
Ngày 26-10, tỉnh An Giang đã có buổi làm việc, nghe Tập đoàn NovaGroup cùng các đối...
08:32
thanhnien.vn  • 
Ngày 26.10, tỉnh An Giang đã có buổi làm việc, nghe Tập đoàn NovaGroup cùng các đối...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google