Petrovietnam về đích trước 3 chỉ tiêu quan trọng

1 chủ đề liên quan

13-09-2022
09:27
vtc.vn  • 
Các chỉ tiêu về khai thác dầu thô, sản xuất xăng dầu cung ứng ra thị trường và...
09:23
Việc áp dụng đồng loạt các giải pháp đã giúp PetroVietnam hoàn thành vượt mức...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google