Phát hiện kinh ngạc về số lượng kiến trên Trái Đất

20-09-2022
16:51
Hàng trăm nghiên cứu sử dụng 2 kỹ thuật tiêu chuẩn là đặt bẫy thu hút kiến đi...
16:29
baotintuc.vn  • 
Có ít nhất 20.000.000 tỷ con kiến sinh sống trên Trái Đất, thậm chí còn nhiều hơn...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google