Phát triển bền vững theo chuẩn mực ESG được PNJ tối ưu hoá trong năm 2022

1 chủ đề liên quan

30-09-2022
11:18
tienphong.vn  • 
PNJ luôn tâm niệm muốn phát triển bền vững phải kết hợp hài hòa giữa hiệu quả...
10:45
Phát triển bền vững vốn gắn với định hướng hoạt động của PNJ ngay từ những...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google