Phó Thủ tướng lưu ý 3 vấn đề cốt lõi để miền Trung và Tây Nguyên tạo bước đột phá trong phát triển bền vững

17-03-2023
14:43
vneconomy.vn  • 
Để các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên có thể đạt được những kết quả có tính...
14:35
vneconomy.vn  • 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc nhấn mạnh điều này tại Diễn đàn Nhịp...
14:27
vneconomy.vn  • 
Đến năm 2030, quy mô dân số Đà Nẵng phải đạt khoảng 1,5 triệu dân, GRDP đạt...
14:27
Chiến lược phát triển của Việt Nam xác định trở thành quốc gia tiên phong trong...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google