Quan tâm giải quyết kiến nghị của cử tri

07-12-2022
06:51
Hơn 140 ý kiến, kiến nghị gửi đến kỳ họp thứ mười
06:32
nld.com.vn  • 
Cử tri TP HCM đề nghị phải xem xét các dự án được triển khai nhiều năm nhưng...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google