Quảng Ngãi không hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng bởi Covid-19

2 tin mới

14-10-2021
17:47
plo.vn  • 
Tỉnh Quảng Ngãi quyết định không hỗ trợ cho lao động tự do bị ảnh hưởng bởi...
17:15
kinhtedothi.vn  • 
Kinhtedothi - Người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi Covid-19 ở Quảng Ngãi sẽ...
Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google