Quảng Ninh: Xử lý nhóm thiếu niên trộm cắp tài sản của trường học

05-06-2022
16:07
Một nhóm thanh, thiếu niên trộm cắp tài sản tại trường học để bán lấy tiều...
15:34
Lợi dụng sơ hở, Đinh Hữu Phong cùng Lê Văn T. đã đột nhập và lấy trộm 3 laptop...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google