Quốc hội Liban lần thứ 9 không bầu được tổng thống mới

1 chủ đề liên quan

08-12-2022
20:07
baotintuc.vn  • 
Ngày 8/12, Quốc hội chia rẽ của Liban đã lần thứ 9 không bầu được tổng thống...
19:36
Tình trạng chia rẽ trong Quốc hội Liban xảy ra giữa một bên là nhóm những người...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google