Sẵn sàng đảm nhận khâu khó, việc mới

14-10-2021
06:49
tienphong.vn  • 
“Cán bộ Hội phải thâm nhập vào cuộc sống của thanh niên thực sự; thâm nhập...
06:43
(HNM) - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sẵn sàng đảm nhận khâu khó, việc mới,...
06:36
thanhnien.vn  • 
Cần có cơ chế tạo động lực, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước...
06:11
thanhnien.vn  • 
Gần 1.300 người cùng xem một thời điểm, hơn 25.000 bình luận, gần 1.000 lượt chia...
Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google