Sau mùa kiểm toán, thêm nhiều cổ phiếu không được vay margin trên HOSE

31-03-2023
15:07
HOSE bổ sung mới 3 mã HAR, HII và NKG, do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính...
14:41
vneconomy.vn  • 
263,3 triệu cổ phiếu NKG của CTCP Thép Nam Kim bị cắt margin do lợi nhuận sau thuế...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google