Sở Văn hóa - Thể thao TP. HCM: Nghệ sĩ Việt đi nước ngoài phải giữ gìn hình ảnh quốc gia

2 chủ đề liên quan

26-08-2022
15:14
Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM yêu cầu nghệ sĩ Việt khi đi nước ngoài cần chấp...
14:42
vtc.vn  • 
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM yêu cầu nghệ sĩ phải chấp hành các quy định khi công...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google