Sớm quy hoạch vùng nuôi thủy sản tạm thời

3 tin mới

23-07-2021
07:21
baohaiduong.vn  • 
Quy hoạch là dọn đường cho mai sau nên phải được tính toán, xây dựng bài bản,...
22-07-2021
22:27
Quy hoạch phát triển thủy sản của tỉnh Khánh Hòa đã hết hiệu lực từ năm 2018...
22:27
Quy hoạch phát triển thủy sản của tỉnh Khánh Hòa đã hết hiệu lực từ năm 2018...
Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google