Tạm đình chỉ nhân viên bảo vệ nhảy lên nắp ca pô xe của du khách ở Yên Tử

28-01-2023
19:32
vtc.vn  • 
Một nhân viên bảo vệ bị tạm đình chỉ công tác vì nằm lên nắp ca pô để ngăn...
19:31
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm vừa tạm đình chỉ công tác đối với nhân viên bảo...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google