Tạm ngưng bến khách ngang sông tại một số địa phương từ ngày 13/7

12-07-2021
21:04
baolongan.vn  • 
Sở Giao thông Vận tải Long An có thông báo số 3477/TB-SGTVT về việc hoạt động vận...
11-07-2021
22:02
baolongan.vn  • 
Sở Giao thông Vận tải Long An có thông báo số 3465/TB-SGTVT về việc hoạt động vận...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google