Tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy

23-09-2022
07:13
vneconomy.vn  • 
Bộ Xây dựng đang chỉ đạo biên soạn tiêu chuẩn thiết kế về nhà ở riêng lẻ,...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google