Thành phố đông dân nhất Trung Quốc tiếp tục yêu cầu xét nghiệm COVID-19 hằng tuần

1 chủ đề liên quan

13-08-2022
21:04
Những người dân không có kết quả xét nghiệm COVID-19 trong vòng 7 ngày sẽ được...
20:58
Chính quyền Thượng Hải, thành phố đông dân nhất tại Trung Quốc, đã quyết định...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google