Thảo luận cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của 4 tỉnh, thành phố

22-10-2021
09:19
baotintuc.vn  • 
Tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, sáng 22/10/2021, tại Nhà Quốc hội,...
08:48
laodong.vn  • 
Sau khi nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự thảo...
08:00
kienthuc.net.vn  • 
Ngày 22/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Kinh...
07:45
baohaiduong.vn  • 
Sáng 22.10, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết...
07:11
GD&TĐ - Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 22/10, Quốc hội...
06:34
Sáng 22/10, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết...
06:05
1thegioi.vn  • 
Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 22.10, Quốc hội tiếp tục...
06:00
baotintuc.vn  • 
Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 22/10,  Quốc hội tiếp...
Xem tất cả (+3)

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google