Thảo luận về Luật Công an nhân dân và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh

27-05-2023
07:45
kienthuc.net.vn  • 
Hôm nay, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số...
07:41
Tại Phiên họp thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý bổ sung dự án...
07:19
baothanhhoa.vn  • 
Theo chương trình làm việc, sáng 27/5, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra...
07:05

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google