Thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ

26-05-2023
19:24
vov.vn  • 
VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc là thành viên Ban Chỉ đạo cải cách...
19:04
Ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google