Thế giới cần phá thế độc quyền trong hệ thống lương thực toàn cầu

23-09-2022
17:32
Theo CEO của tổ chức phi chính phủ Oxfarm, một yếu tố then chốt để tìm kiếm những...
17:27
CEO của tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế Oxfarm nhấn mạnh cần phá bỏ thế...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google