Thêm 2 ca mắc Covid-19 mới, 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Google