Thêm nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến trường

26-11-2021
07:32
vtc.vn  • 
Hòa Bình cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học, còn một số nơi ở Cao Bằng, Thái Nguyên...
07:11
Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, thêm nhiều địa phương đã cho học sinh...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google