Thi đánh giá năng lực: Học tại các 'lò luyện thi' có cần thiết?

02-02-2023
09:10
Đến thời điểm này, các kỳ thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực để tuyển...
08:58
vtc.vn  • 
Nhiều trường thông báo sẽ sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của 2 Đại...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google