Thiếu nước nghiêm trọng, thủy điện Thác Bà lần đầu tiên phải dừng 2 tổ máy

08-06-2023
21:52
baohaiduong.vn  • 
Thời tiết nắng nóng gay gắt, mưa ít khiến nước ở hồ thủy điện lớn nhất Việt...
21:35
1thegioi.vn  • 
Do mực nước hồ thời gian qua giảm mạnh, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà phải...
21:23
Phần lớn các hồ thủy điện đã tiệm cận mực nước chết hoặc dưới mực nước...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google