Thủ đô Hà Nội thực hiện cuộc đại tu bổ và tôn tạo di tích

09-06-2022
18:07
tuoitre.vn  • 
TTO - Hà Nội có 727 di tích xuống cấp các hạng mục chính cần nguồn vốn đầu tư...
17:52
Mới đây, Hà Nội quyết định dành 14.029 tỷ đồng đầu tư tu bổ, tôn tạo 579 di...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google