Thu hẹp dải phân cách trên cầu Thanh Trì, dành làn đường riêng cho xe máy

04-10-2022
16:47
Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội đang tổ chức tiến hành thu hẹp...
16:34
Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội tiến hành thu hẹp dải phân cách,...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google