Thu ngân sách từ nhà, đất liên tục giảm tốc

06-12-2022
17:43
vneconomy.vn  • 
Luỹ kế 11 tháng năm 2022, mặc dù các khoản thu từ nhà, đất vẫn tăng 30% so với...
17:42
thanhnien.vn  • 
Theo Tổng cục thuế, số thu về nhà đất bằng 136,9% so với dự toán và bằng 130,5%...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google