Thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

23-09-2022
07:25
(HG) - Sáng ngày 22-9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt,...
07:07
baolongan.vn  • 
Về bổ nhiệm cán bộ ứng cử, các cấp ủy Đảng đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,...
06:56
www.thtg.vn  • 
Ngày 22-9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google