Thượng Hải lập quỹ phát triển metaverse 1,5 tỷ USD

1 chủ đề liên quan

13-07-2022
03:39
coin68.com  • 
Chính phủ Thượng Hải lập quỹ 1,5 tỷ USD dành riêng cho việc phát triển metaverse,...
03:38
coin68.com  • 
Chính phủ Thượng Hải lập quỹ 1,5 tỷ USD dành riêng cho việc phát triển metaverse,...
Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google