Thường trực Ban Bí thư: "Phải đặt ra sức ép để cán bộ từ chức khi có khuyết điểm"

06-12-2022
21:09
kienthuc.net.vn  • 
Thường trực Ban Bí thư nói rằng, những người lãnh đạo, đứng đầu từ chức...
20:40
baohaiduong.vn  • 
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhắc lại việc ông Nguyễn Văn Thể nói công...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google