Tiền từ thiện ca sĩ Thủy Tiên trao ở Quảng Trị giảm so với báo cáo ban đầu khoảng 4 tỷ đồng

17-11-2021
16:21
saostar.vn  • 
Số tiền mà đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ thêm cho các hộ khó khăn...
16:00
www.24h.com.vn  • 
Báo cáo hoạt động từ thiện giúp đồng bào bị lũ lụt nặng nề vào cuối năm...
Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google