Tổ hợp trang trại tại Lào của Vinamilk đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giai đoạn 1

7 tin mới

11-06-2021
19:18
baodansinh.vn  • 
Dân sinh - Trang trại đầu tiên của tổ hợp với quy mô đàn bò 8.000 con này dự kiến...
11:08
toquoc.vn  • 
(Tổ Quốc) - Trang trại đầu tiên của tổ hợp với quy mô đàn bò 8.000 con này dự...
10:20
baothanhhoa.vn  • 
Trang trại đầu tiên của tổ hợp với quy mô đàn bò 8.000 con này dự kiến đi vào...
09:35
(Doanh nghiệp) - Trang trại của tổ hợp với quy mô đàn bò 8.000 con dự kiến đi vào...
06:20
Trang trại đầu tiên của tổ hợp với quy mô đàn bò 8.000 con này dự kiến đi vào...
10-06-2021
20:50
Trang trại đầu tiên của tổ hợp với quy mô đàn bò 8.000 con này dự kiến đi vào...
19:59
GD&TĐ - Trang trại đầu tiên trong siêu dự án của Vinamilk tại Lào với quy mô 8.000...
Xem tất cả (+1)

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google