Tổng Bí thư nói về xử lý kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh

2 tin mới

23-06-2022
16:08
kienthuc.net.vn  • 
Tổng Bí thư khẳng định, việc xử lý kỷ luật các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc...
15:41
tienphong.vn  • 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, vắng ông trưởng thì ông phó tạm quyền...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google