Tổng cục Thuế tổ chức triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng

27-05-2023
20:08
(HNMO) - Từ ngày 1-1-2022 đến 17-5-2023, đã có 4.760 hồ sơ mặt hàng gỗ và sản phẩm...
19:45
Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2099 về hoàn thuế giá trị gia tăng, trong đó,...
19:43
Các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau,...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google