TP Hồ Chí Minh đứng đầu trong các đô thị ven biển châu Á về tốc độ lún

23-09-2022
19:46
kienthuc.net.vn  • 
Nghiên cứu đưa ra số liệu vệ tinh khảo sát 48 thành phố ven biển lớn trên thế...
19:30
Nghiên cứu đưa ra số liệu vệ tinh khảo sát 48 thành phố ven biển lớn trên thế...
19:30
Các thành phố ven biển khu vực Nam và Đông Nam Á đang lún nhanh hơn các nơi khác trên...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google