TP Vinh tạm đình chỉ công tác Quyền Trạm trưởng Y tế phường sau khi có ca nhiễm cộng đồng

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google